Programy (Archiv)

Čtvrtek 24. června 2021

Slavnostní zahájení
Úvodní slovo starosty města Poděbrady Jaroslava Červinky, prezidenta Herecké asociace Ondřeje Kepky a předsedkyně spolku Slovo a hlas Marty Hrachovinové
Atrium městského úřadu / Obřadní síň
Zamilovaný šašek i syn krále Jiřího (cyklus Setkání s básníkem)
Setkání s poezií básníků spojených s Poděbrady – s Hynkem z Poděbrad a Jiřím Stegbauerem
Atrium městského úřadu / Obřadní síň
Losování pořadí Fóra přednesu poezie a prózy I. a II. kategorie
Zámecký biograf
Karel Plíhal
Koncert legendárního kytaristy, zpěváka, skladatele, textaře a básníka
Divadlo Na Kovárně

Pátek 25. června 2021

Fórum přednesu poezie a prózy I. kategorie
Divadlo Na Kovárně
Vernisáž výstavy fotografií Jiřího Hanáka
Foyer Divadla Na Kovárně
VIZITKY VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE
P. O. Hviezdoslav: Časy, časy, mrcha časy
Důkaz, že i klasický básník má neobyčejný smysl pro humor
Inscenace vznikla v koprodukci divadla Teatro Colorato a Modrého salónu SND
Divadlo Na Kovárně
VIZITKY VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ PRAHA
CO VIDíš? Co cítíš?
Autorská koláž s použitím textů Jiřího Ortena a bratrů Čapkových, která má co říci dnešku
Účinkují studentky třetího ročníku oboru Herectví a moderování:
Maria Anna Valíčková a Šimona Horynová
Divadlo Na Kovárně
VIZITKY CÍRKEVNÉ KONZERVATÓRIUM BRATISLAVA
Herečka
Autorská etuda studentky hudebně-dramatického oboru podle skutečného příběhu jedné ženy
Po vystoupení následuje diskuze
Divadlo Na Kovárně

Sobota 26. června 2021

Volná tribuna I. kategorie
Seminář s odbornou porotou
Zámecký biograf
Fórum přednesu poezie a prózy II. kategorie
Divadlo Na Kovárně
Vzpomínáme na Vladimíra Ruska
Úklona spolutvůrci poděbradského festivalu, významnému režiséru mluveného slova
Zámecký biograf
Slavnostní večer předání Křišťálových růží
Lucii Vráblicové – laudatio Alfréd Swan
Aloisi  Švehlíkovi – laudatio Miloš Horanský
Elišce Balzerové – laudatio Aleš Vrzák
s následným sázením růží do rozária poděbradského zámku
Divadlo Na Kovárně a 1. nádvoří poděbradského zámku
Společenské setkání
Foyer Divadla Na Kovárně a 1. nádvoří poděbraského zámku

Neděle 27. června 2021

Volná tribuna II. kategorie
Seminář s odbornou porotou
Zámecký biograf
Koncert laureátů I. a II. kategorie Fóra přednesu poezie a prózy
věnovaný památce Jany Štefánkové
se slavnostním předáním cen a hodnocením laické poroty
Připraví: Apolena Veldová
Ceny předá a s účastníky se rozloučí předsedkyně spolku Slovo a hlas Marta Hrachovinová, starosta města Poděbrady Jaroslav Červinka a prezident Herecké asociace Ondřej Kepka
Divadlo Na Kovárně

Čtvrtek 26. května 2022

Slavnostní zahájení
Úvodní slovo starosty města Poděbrady Jaroslava Červinky, prezidenta Herecké asociace Ondřeje Kepky a předsedkyně spolku Slovo a hlas Marty Hrachovinové
Atrium městského úřadu / Obřadní síň
Co řeka neodnesla
Pořad věnovaný 550 letům povýšení Poděbrad na město
Atrium městského úřadu / Obřadní síň
Losování pořadí Fóra přednesu poezie a prózy I. a II. kategorie
Zámecký biograf
Luboš Pospíšil - Poesis Beat
Koncert vyjímečného zpěváka a jeho hudebních i literárních přátel pro všechny se slabostí pro nezaměnitelně českou muziku
Divadlo Na Kovárně
Verše o víně aneb od bůžka po Buška
Literárně hudební leporelo na oslavu vína a jeho blahodárných účinků na lidské zdraví
Restaurant Zámek

Pátek 27. května 2022

Fórum přednesu poezie a prózy I. kategorie
Divadlo Na Kovárně
VIZITKY VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ PRAHA
Příliš velké srdce
Pořad z veršů všemi generacemi milovaného básníka Václava Hraběte
Zámecký biograf
VIZITKY CÍRKEVNÉ KONZERVATÓRIUM BRATISLAVA a KONZEVATOŘ BRNO
Voľba
Základná a na pohľad jednoduchá otázka, ktorú si kladie každý člověk v určitej fáze života – čo budem?
Divadlo Na Kovárně
VIZITKY JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ BRNO
Ota Pavel: Nejhezčí den Daniela Groussarda
Krátký příběh o tom, co se může přihodit během cyklistických závodů v jednom malém městečku
Divadlo Na Kovárně
VIZITKY JANÁČKOVA KONZERVATOŘ V OSTRAVĚ
7 kytic pro buvola
Verše J. R. Picka ze stejnojmenné knihy s přihlédnutím k nevydaným textům vybral, upravil a do scénáře sestavil Josef Novák Wajda
Zámecký biograf
VIZITKY PRAŽSKÁ KONZERVATOŘ
Včera, dnes a zítra?
Zcela nadčasové úvahy Karla Čapka z 20. a 30. let minulého století o významech slov a jejich užívání a zneužívání ve veřejném životě
Za oponou Divadla Na Kovárně

Sobota 28. května 2022

Volná tribuna I. kategorie
Seminář s odbornou porotou
Zámecký biograf
Fórum přednesu poezie a prózy II. kategorie
Divadlo Na Kovárně
Setkání Milošem Horanským (cyklus Setkání s básníkem)
V roce významného životního jubilea bude s básníkem, režisérem a profesorem rozprávět Marta Hrachovinová
Zámecký biograf
Slavnostní večer předání Křišťálových růží
Anně Javorkové – laudatio Zuzana Budinská
Ladislavu Frejovi – laudatio Aleš Vrzák
Libuši Švormové – laudatio Miloš Horanský
s následným sázením růží do rozária poděbradského zámku
Divadlo Na Kovárně a 1. nádvoří poděbradského zámku
Společenské setkání
Foyer Divadla Na Kovárně a 1. nádvoří poděbraského zámku

Neděle 29. května 2022

Volná tribuna II. kategorie
Seminář s odbornou porotou
Zámecký biograf
Koncert laureátů I. a II. kategorie Fóra přednesu poezie a prózy
se slavnostním předáním cen a hodnocením laické poroty
Připraví: Apolena Veldová
Ceny předá a s účastníky se rozloučí předsedkyně spolku Slovo a hlas Marta Hrachovinová, starosta města Poděbrady Jaroslav Červinka a prezident Herecké asociace Ondřej Kepka
Divadlo Na Kovárně

Čtvrtek 27. dubna 2023

Slavnostní zahájení
Úvodní slovo místostarosty Poděbrad Romana Schulze, prezidenta Herecké asociace Ondřeje Kepky a předsedkyně spolku Slovo a hlas Marty Hrachovinové
S POEZIÍ JE ŽIVOT BOHATĚJŠÍ
Pořad věnovaný 60 ročníkům festivalu uměleckého přednesu v Poděbradech s výstavou na poděbradské kolonádě a v Polabském muzeu
Atrium městského úřadu / Obřadní síň / Kolonáda / Polabské muzeum
Losování pořadí Fóra přednesu poezie a prózy I. a II. kategorie
Zámecký biograf
NEREZ & LUCIA
Koncert ikonické kapely spolu se slovenskou zpěvačkou Lucií Šoralovou
Divadlo Na Kovárně

Pátek 28. dubna 2023

Docela obyčejná pohádka pro docela obyčejný den
Loutková pohádka Miloslava Linharda o tom, že žádný den není tak obyčejný, jak se zdá. Oslaví princezna Majdalenka narozeniny a poradí si Vašík s ukrutnými loupežníky?
Divadlo Na Kovárně
Docela obyčejná pohádka pro docela obyčejný den
Divadlo Na Kovárně
Fórum přednesu poezie a prózy I. kategorie
Porota: David Kroča (předseda), Zuzana Budinská, Jana Machalíková, Ivan Němec, Eva Žilineková
Divadlo Na Kovárně
VIZITKY Janáčkova konzervatoř Ostrava
J. R. Pick : Ruce vzhůru, boys
Ze sbírky parodických próz a veršů J. R. Picka, jež reagovala na módu westernů
Zámecký biograf
VIZITKY Konzervatórium Košice
Zrkadlo
Jevištní alchymie odrážející démonickou duši Sylvie Plath v překladu Míly Haugové, kde každé slovo je spojením ohně a růže (vzniklo k příležitosti nedožitých 90 let autorky)
Divadlo Na Kovárně
VIZITKY Vysoká škola múzických umení Bratislava
Ráchel
Divadelní zpracování Hviezdoslavovy básně s herodesovskou tematikou, kde nesmyslnost vraždění nevinných a udržení moci za cenu lidských obětí je dodnes mrazivě aktuální
Divadlo Na Kovárně
VIZITKY Janáčkova akademie múzických umění Brno
Přistoupili?
Uvnitř vlaku se setkávají mladí lidé a skrze písně a poezii odkrývají své duše
Divadlo Na Kovárně

Sobota 29. dubna 2023

Volná tribuna I. kategorie
Seminář s odbornou porotou
Zámecký biograf
Fórum přednesu poezie a prózy II. kategorie
Porota: Aleš Vrzák (předseda), Martina Longinová, Apolena Veldová, Peter Gábor, Lucia Vráblicová
Divadlo Na Kovárně
Kulečník v lese (cyklus Setkání s básníkem)
Procházka knihami a životem básníka Ivana Wernische
Zámecký biograf
Slavnostní večer předání Křišťálových růží
Martě Hrachovinové – laudatio Věra Šustíková
Jiřímu Štěpničkovi – laudatio Aleš Vrzák
Kamile Magálové – laudatio Alfréd Swan
s následným sázením růží do rozária poděbradského zámku
Hudba: Barbora Glosová
Křišťálové růže předají místostarosta města Poděbrady Roman Schulz
a člen předsednictva spolku Slovo a hlas Aleš Vrzák
Divadlo Na Kovárně a 1. nádvoří poděbradského zámku
Společenské setkání
Foyer Divadla Na Kovárně a 1. nádvoří poděbradského zámku

Neděle 30. dubna 2023

Volná tribuna II. kategorie
Seminář s odbornou porotou
Zámecký biograf
Koncert laureátů I. a II. kategorie Fóra přednesu poezie a prózy
se slavnostním předáním cen a hodnocením laické poroty Připraví: Apolena Veldová Ceny předá a s účastníky se rozloučí předsedkyně spolku Slovo a hlas Marta Hrachovinová, místostarosta města Poděbrady Roman Schulz a prezident Herecké asociace Ondřej Kepka
Divadlo Na Kovárně
NeoFolk Martinů - Slavnostní koncert k 60. ročníku festivalu uměleckého přednesu v Poděbradech
Bohuslav Martinů: Les rondes, H 200
Leoš Janáček: Concertino (Jaro)
Ilja Hurník: Příběhy jedné kapely
Sál kongresového centra Lázeňská kolonáda

Čtvrtek 25. dubna 2024

Slavnostní zahájení
Úvodní slovo starosty Poděbrad Romana Schulze, místostarosty Ladislava Langra, prezidenta Herecké asociace Ondřeje Kepky a předsedkyně spolku Slovo a hlas Marty Hrachovinové
Úvodní pořad – Někdy svými životy – z poezie poděbradského básníka Josefa Čejky
Účinkují: Marta Hrachovinová, Rudolf Kvíz a žáci ZUŠ Otakara Vondrovice
Pozvání na výstavu Na srdce je báseň (Vladimír Justl, Josef Čejka, Jan Zábrana)
Komorní výstava pořádaná u příležitosti konání 61. Poděbradských dnů poezie v prostorách bývalého špitálu Kunhuta (Polabské muzeum v Poděbradech) je věnovaná třem osobnostem, jejichž společným jmenovatelem je báseň a poděbradský genius loci
Atrium městského úřadu / Obřadní síň / Polabské muzeum
Losování pořadí Fóra přednesu poezie a prózy I. a II. kategorie
Zámecký biograf
Tomáš Klus
Koncert zpívajícího herce a básníka
Divadlo na Kovárně
Nokturno – Magická síla slova
Vernisáž poeziomatu – umělci slova a hlasu spojení s poděbradským festivalem
Připravili: Ladislav Langr, Aleš Vrzák a Marta Hrachovinová
1. nádvoří poděbradského zámku

Pátek 26. dubna 2024

Kocourek Modroočko
Pohádka studentů Vyšší odborné školy herecké v Praze oboru Herectví a moderování
Dramatizace slavné knížky Josefa Koláře z pera Petra Prchala, ve které si modrooký rozumbrada – kocourek Modroočko vede tajný deník
Divadlo Na Kovárně
Kocourek Modroočko
Fórum přednesu poezie a prózy I. kategorie
Porota: Martina Longinová (předsedkyně), Zuzana Budinská, Jana Machalíková, Nina Martínková, Eva Žilineková
Divadlo Na Kovárně
VIZITKY Konzervatoř Brno
Ne básně, ale politika je vzdálena životu
Pásmo básní i próz o smutku nad děním ve světě v době současné i poměrně nedávné
Zámecký biograf
VIZITKY Konzervatórium Bratislava
Z dávnych čias … Duši spoveď
Hudobno-poetické pásmo inscenované zo zbierok ľudových balád a fragmentov ľudových piesní
Divadlo Na Kovárně
VIZITKY Vyšší odborná škola herecká v Praze
Karel Jaromír Erben: Kytice
Expedice do hlubin nejslavnější básnické sbírky české literatury – bohatého kaleidoskopu plného působivých obrazů a dramatických situací
Divadlo Na Kovárně
VIZITKY Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Robinson Jeffers: Prirodzená hudba
Hudobno-slovné pásmo o naliehavej potrebe návratu ľudstva k prírode inšpirované rovnomennou zbierkou v preklade Vojtecha Mihálika a Jána Vilikovského
Divadlo Na Kovárně
VIZITKY Konzervatórium Košice
P. O. Hviezdoslav: Anča
Baladický príbeh z prostredia dedinského ľudu o tragédii chudobného dievčaťa, ktorý je žiaľ aktuálny aj dnes
Divadlo Na Kovárně

Sobota 27. dubna 2024

Volná tribuna I. kategorie
Seminář s odbornou porotou
Zámecký biograf
Fórum přednesu poezie a prózy II. kategorie
Divadlo Na Kovárně
Zhudebněná poezie Karly Erbové (Cyklus Setkání s básnířkou)
Pořad o poezii a s poezií Karly Erbové
Zámecký biograf
Slavnostní večer předání Křišťálových růží
Robertu Rothovi – laudatio Viera Rusková
Zlatě Adamovské – laudatio Aleš Vrzák
Petru Štěpánkovi – laudatio Marta Hrachovinová
s následným sázením růží do rozária poděbradského zámku
Divadlo Na Kovárně a 1. nádvoří poděbradského zámku
Společenské setkání
Foyer Divadla Na Kovárně a 1. nádvoří poděbradského zámku

Neděle 28. dubna 2024

Volná tribuna II. kategorie
Seminář s odbornou porotou
Zámecký biograf
Koncert laureátů I. a II. kategorie Fóra přednesu poezie a prózy
se slavnostním předáním cen a hodnocením laické poroty
Připraví: Apolena Veldová
Ceny předají předsedkyně spolku Slovo a hlas Marta Hrachovinová, místostarosta Ladislav Langr a prezident Herecké asociace Ondřej Kepka
Divadlo Na Kovárně