O spolku

Spolek byl založen jako občanské sdružení dne 14. února 2003.
Zakládajícími členy sdružení byli:
doc. PhDr. Vladimír Justl, CSc.
MgA. Jiří Hraše
Aleš Vrzák

Posláním a cílem činnosti spolku Slovo a hlas je realizace sdružovacího práva občanů k organizování
a výkonu jejich zájmové činnosti v oblasti mluveného slova a s tím souvisejících aktivit.

Spolek chce v této oblasti zejména:
  • všestranně podporovat kulturu mluveného projevu
  • pořádat a spolupořádat kulturní festivaly, především Poděbradské dny poezie
  • pořádat semináře, besedy, setkání, kursy, výstavy
  • účastnit se veřejných setkání
  • podílet se na vydávání sborníků a odborných publikací
  • spolupracovat s dalšími obdobně zaměřenými subjekty

Předsednictvo
MgA. Marta Hrachovinová – předsedkyně
Hana Kofránková
MgA. Martina Longinová
Miroslav Malovec
Mgr. Ondřej Malovec,
MgA. Nina Martínková
Martina Mašková,
Apolena Veldová,
Aleš Vrzák

Jana Štefánková (✝ 22. 4. 2021)
Prof. Miloš Horanský (✝ 7. 1. 2023)


Dosud vydané publikace

Všechny publikace byly vydány ve spolupráci s nakladatelstvím Filip Tomáš – Akropolis,
k dostání v nakladatelství, u dobrých knihkupců a v sídle spolku Slovo a hlas, z.s.