Program 60. Poděbradských dnů poezie 2023 (archiv)

Čtvrtek 27. dubna

Slavnostní zahájení
Úvodní slovo místostarosty Poděbrad Romana Schulze, prezidenta Herecké asociace Ondřeje Kepky a předsedkyně spolku Slovo a hlas Marty Hrachovinové
S POEZIÍ JE ŽIVOT BOHATĚJŠÍ
Pořad věnovaný 60 ročníkům festivalu uměleckého přednesu v Poděbradech s výstavou na poděbradské kolonádě a v Polabském muzeu
Atrium městského úřadu / Obřadní síň / Kolonáda / Polabské muzeum
Losování pořadí Fóra přednesu poezie a prózy I. a II. kategorie
Zámecký biograf
NEREZ & LUCIA
Koncert ikonické kapely spolu se slovenskou zpěvačkou Lucií Šoralovou
Divadlo Na Kovárně

Pátek 28. dubna

Docela obyčejná pohádka pro docela obyčejný den
Loutková pohádka Miloslava Linharda o tom, že žádný den není tak obyčejný, jak se zdá. Oslaví princezna Majdalenka narozeniny a poradí si Vašík s ukrutnými loupežníky?
Divadlo Na Kovárně
Docela obyčejná pohádka pro docela obyčejný den
Divadlo Na Kovárně
Fórum přednesu poezie a prózy I. kategorie
Porota: David Kroča (předseda), Zuzana Budinská, Jana Machalíková, Ivan Němec, Eva Žilineková
Divadlo Na Kovárně
VIZITKY Janáčkova konzervatoř Ostrava
J. R. Pick : Ruce vzhůru, boys
Ze sbírky parodických próz a veršů J. R. Picka, jež reagovala na módu westernů
Zámecký biograf
VIZITKY Konzervatórium Košice
Zrkadlo
Jevištní alchymie odrážející démonickou duši Sylvie Plath v překladu Míly Haugové, kde každé slovo je spojením ohně a růže (vzniklo k příležitosti nedožitých 90 let autorky)
Divadlo Na Kovárně
VIZITKY Vysoká škola múzických umení Bratislava
Ráchel
Divadelní zpracování Hviezdoslavovy básně s herodesovskou tematikou, kde nesmyslnost vraždění nevinných a udržení moci za cenu lidských obětí je dodnes mrazivě aktuální
Divadlo Na Kovárně
VIZITKY Janáčkova akademie múzických umění Brno
Přistoupili?
Uvnitř vlaku se setkávají mladí lidé a skrze písně a poezii odkrývají své duše
Divadlo Na Kovárně

Sobota 29. dubna

Volná tribuna I. kategorie
Seminář s odbornou porotou
Zámecký biograf
Fórum přednesu poezie a prózy II. kategorie
Porota: Aleš Vrzák (předseda), Martina Longinová, Apolena Veldová, Peter Gábor, Lucia Vráblicová
Divadlo Na Kovárně
Kulečník v lese (cyklus Setkání s básníkem)
Procházka knihami a životem básníka Ivana Wernische
Zámecký biograf
Slavnostní večer předání Křišťálových růží
Martě Hrachovinové – laudatio Věra Šustíková
Jiřímu Štěpničkovi – laudatio Aleš Vrzák
Kamile Magálové – laudatio Alfréd Swan
s následným sázením růží do rozária poděbradského zámku
Hudba: Barbora Glosová
Křišťálové růže předají místostarosta města Poděbrady Roman Schulz
a člen předsednictva spolku Slovo a hlas Aleš Vrzák
Divadlo Na Kovárně a 1. nádvoří poděbradského zámku
Společenské setkání
Foyer Divadla Na Kovárně a 1. nádvoří poděbradského zámku

Neděle 30. dubna

Volná tribuna II. kategorie
Seminář s odbornou porotou
Zámecký biograf
Koncert laureátů I. a II. kategorie Fóra přednesu poezie a prózy
se slavnostním předáním cen a hodnocením laické poroty Připraví: Apolena Veldová Ceny předá a s účastníky se rozloučí předsedkyně spolku Slovo a hlas Marta Hrachovinová, místostarosta města Poděbrady Roman Schulz a prezident Herecké asociace Ondřej Kepka
Divadlo Na Kovárně
NeoFolk Martinů - Slavnostní koncert k 60. ročníku festivalu uměleckého přednesu v Poděbradech
Bohuslav Martinů: Les rondes, H 200
Leoš Janáček: Concertino (Jaro)
Ilja Hurník: Příběhy jedné kapely
Sál kongresového centra Lázeňská kolonáda