Program 61. Poděbradských dnů poezie 2024 (archiv)

Čtvrtek 25. dubna

Slavnostní zahájení
Úvodní slovo starosty Poděbrad Romana Schulze, místostarosty Ladislava Langra, prezidenta Herecké asociace Ondřeje Kepky a předsedkyně spolku Slovo a hlas Marty Hrachovinové
Úvodní pořad – Někdy svými životy – z poezie poděbradského básníka Josefa Čejky
Účinkují: Marta Hrachovinová, Rudolf Kvíz a žáci ZUŠ Otakara Vondrovice
Pozvání na výstavu Na srdce je báseň (Vladimír Justl, Josef Čejka, Jan Zábrana)
Komorní výstava pořádaná u příležitosti konání 61. Poděbradských dnů poezie v prostorách bývalého špitálu Kunhuta (Polabské muzeum v Poděbradech) je věnovaná třem osobnostem, jejichž společným jmenovatelem je báseň a poděbradský genius loci
Atrium městského úřadu / Obřadní síň / Polabské muzeum
Losování pořadí Fóra přednesu poezie a prózy I. a II. kategorie
Zámecký biograf
Tomáš Klus
Koncert zpívajícího herce a básníka
Divadlo na Kovárně
Nokturno – Magická síla slova
Vernisáž poeziomatu – umělci slova a hlasu spojení s poděbradským festivalem
Připravili: Ladislav Langr, Aleš Vrzák a Marta Hrachovinová
1. nádvoří poděbradského zámku

Pátek 26. dubna

Kocourek Modroočko
Pohádka studentů Vyšší odborné školy herecké v Praze oboru Herectví a moderování
Dramatizace slavné knížky Josefa Koláře z pera Petra Prchala, ve které si modrooký rozumbrada – kocourek Modroočko vede tajný deník
Divadlo Na Kovárně
Kocourek Modroočko
Fórum přednesu poezie a prózy I. kategorie
Porota: Martina Longinová (předsedkyně), Zuzana Budinská, Jana Machalíková, Nina Martínková, Eva Žilineková
Divadlo Na Kovárně
VIZITKY Konzervatoř Brno
Ne básně, ale politika je vzdálena životu
Pásmo básní i próz o smutku nad děním ve světě v době současné i poměrně nedávné
Zámecký biograf
VIZITKY Konzervatórium Bratislava
Z dávnych čias … Duši spoveď
Hudobno-poetické pásmo inscenované zo zbierok ľudových balád a fragmentov ľudových piesní
Divadlo Na Kovárně
VIZITKY Vyšší odborná škola herecká v Praze
Karel Jaromír Erben: Kytice
Expedice do hlubin nejslavnější básnické sbírky české literatury – bohatého kaleidoskopu plného působivých obrazů a dramatických situací
Divadlo Na Kovárně
VIZITKY Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Robinson Jeffers: Prirodzená hudba
Hudobno-slovné pásmo o naliehavej potrebe návratu ľudstva k prírode inšpirované rovnomennou zbierkou v preklade Vojtecha Mihálika a Jána Vilikovského
Divadlo Na Kovárně
VIZITKY Konzervatórium Košice
P. O. Hviezdoslav: Anča
Baladický príbeh z prostredia dedinského ľudu o tragédii chudobného dievčaťa, ktorý je žiaľ aktuálny aj dnes
Divadlo Na Kovárně

Sobota 27. dubna

Volná tribuna I. kategorie
Seminář s odbornou porotou
Zámecký biograf
Fórum přednesu poezie a prózy II. kategorie
Divadlo Na Kovárně
Zhudebněná poezie Karly Erbové (Cyklus Setkání s básnířkou)
Pořad o poezii a s poezií Karly Erbové
Zámecký biograf
Slavnostní večer předání Křišťálových růží
Robertu Rothovi – laudatio Viera Rusková
Zlatě Adamovské – laudatio Aleš Vrzák
Petru Štěpánkovi – laudatio Marta Hrachovinová
s následným sázením růží do rozária poděbradského zámku
Divadlo Na Kovárně a 1. nádvoří poděbradského zámku
Společenské setkání
Foyer Divadla Na Kovárně a 1. nádvoří poděbradského zámku

Neděle 28. dubna

Volná tribuna II. kategorie
Seminář s odbornou porotou
Zámecký biograf
Koncert laureátů I. a II. kategorie Fóra přednesu poezie a prózy
se slavnostním předáním cen a hodnocením laické poroty
Připraví: Apolena Veldová
Ceny předají předsedkyně spolku Slovo a hlas Marta Hrachovinová, místostarosta Ladislav Langr a prezident Herecké asociace Ondřej Kepka
Divadlo Na Kovárně